Bezig met laden...
Alt

Alt

Alt

Ondernemer in crisistijd

Erik in beweging; Limburg in beweging

Zes weken lang geeft fysiotherapeut Erik Eurelings via L1 TV tips om thuis gezond te bewegen. Dagelijks om 10.00 en 14.30 uur is Erik te zien en te volgen in het programma Limburg in beweging vanuit zijn praktijk in gezondheidscentrum d’n Dippo in Schimmert.

Het programma van Erik is erop gericht om te voorkomen dat de conditie van Limburgers sterk achteruit gaat nu ze vanwege de coronacrisis veel binnen moeten zitten. Na de eerste week heeft het programma al enkele honderden enthousiaste reacties opgeleverd. Erik: “We hebben al meer dan 200 emails ontvangen, maar ook kaarten en brieven. Dit laatste komt waarschijnlijk omdat we veel oudere volgers hebben. Samen met mijn vrouw Anica proberen we iedereen antwoord te geven. Los van bemoedigende woorden krijgen we ook tips en opmerkingen die we in het programma verwerken.

Limburg in beweging startte op dinsdag 24 maart, enkele dagen na de maatregelen van de overheid om de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Erik: “Toen we op donderdag de maatregelen vernamen, zijn we onmiddellijk plannen gaan maken. Mijn vrouw Anica, zwager en neurowetenschapper Björn en ik zelf waren er snel uit: Als de zaak sluit, gaan we digitaal verder. Op vrijdag kregen we de handen op elkaar bij L1 en op zondag waren al de eerste opnames.” Naast het programma Limburg in beweging heeft Erik ook geprobeerd om zijn cliënten enthousiast te krijgen voor behandeling op afstand. Vooralsnog is daar weinig belangstelling voor.

Zoals gezegd werkt ook neurowetenschapper Björn Crüts mee aan het programma; de oefeningen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Björn: “Een geoefend lichaam zorgt ervoor dat het immuunsysteem beter zijn werk kan doen om infecties het hoofd te bieden.”

Pappadag
Door de drukte van de laatste weken is er voor het gezin Eurelings nog geen echte papadag geweest. Erik: “Ik hoop wel dat dat er binnenkort van komt als alles weer een beetje tot rust is gekomen. We krijgen met het programma de slag te pakken en omdat de apparatuur van L1 blijft opgesteld in onze praktijk, kunnen we efficiënt werken. De kinderen komen overigens niets te kort aan aandacht. Deze week nog hebben we onze vakantie in Oostenrijk nagebouwd en gespeeld in Playmobil.”

De tv-serie Limburg in beweging komt tot stand in samenwerking met Gezondheidscentrum d’n Dippo, Strokemark, Fysiotherapeuten Oostelijk Zuid-Limburg en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Erik Eurelings: “We hebben met een team van fysiotherapeuten een programmaserie van zes weken uitgewerkt, waarbij iedereen in staat wordt gesteld om thuis te trainen. Dat kan individueel, maar ook met de andere leden van het gezin. Bij iedere oefening tonen we verschillende varianten qua moeilijkheidsgraad. Met name oudere mensen en mensen die revalideren van een ernstige ziekte zoals een beroerte of kanker, kunnen niet naar onze praktijken komen. Via L1 TV kunnen we hen nu toch bereiken.”

Ook andere ondernemers in Schimmert stonden gelijk klaar om hun diensten aan te bieden Rean Gijzen van Ads&Arts toverde in een dag de banners tevoorschijn op de achtergrond van het decor van het programma. En gemeenschapshuis Bie Ein verzorgt na de uitzending de soep en de broodjes.

Bakkerij Weusten-Vroemen

Alt

De GOS vierde in 2020 haar 48-jarig bestaan. In 1972 opgericht heette het destijds voluit ‘Gezamelijke ondernemers Schimmert’. De vereniging was direct gekoppeld aan de Lozo. Dat stond voor Limburgse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers, destijds een tweede naam van MKB –Limburg. bij de oprichting telde de GOS in hoogtijddagen ongeveer 20 leden en had, los van een sociale functie naar Schimmertse verenigingen, ook een politiek belang. Om een beeld van begin jaren 70 te schetsen: Schimmert was toen nog een zelfstandige gemeente en de beslissingen van burgemeester en wethouders (én raad) werden getoetst aan de belangen van de aangesloten ondernemers.

Bakkerij Weusten-Vroemen was destijds een van de eerste aangesloten leden.
>> Lees verder over het wel en wee van vier generaties Vroemen.

Vol trots presenteren wij onze website in een nieuwe huisstijl. Een beetje oud en een beetje nieuw. Oud is het vertrouwde GOS-beeldmerk. Nieuw is de vorm en de vermelding 'Ondernemers Schimmert', waarmee we een deur open houden voor alle ondernemers van Schimmert. Tot slot illustreert de pay-off  'Schimmert is ons thuis' onze betrokkenheid met de Schimmertse gemeenschap.

Ondernemersvereniging Schimmert bestaat dit jaar 47 jaar. Van een midlifecrisis is is bij deze veertiger absoluut geen sprake. De vereniging groeit gestaag, steeds meer jonge ondernemers sluiten zich aan.
Naast deze website, Facebook en Instagram gaan we dit jaar netwerkbijeenkomsten organiseren voor alle ondernemers van Schimmert om de onderlinge band te verstevigen. Uiteraard hopen we hiermee ook ons ledental te vergroten.

Ondernemersvereniging Schimmert kent twee belangrijke pijlers van haar bestaan. De eerste is ruimschoots bekend, GOS is royaal voor de gemeenschap.
Met onder andere de introductie van de nieuwe website proberen we daarnaast de Schimmertse ondernemers nog duidelijker dan voorheen voorr het voetlicht te plaatsen.
Uitgangspunt blijft het bevorderen van de leefbaarheid in Schimmert.