Bezig met laden...
Alt

GOS is voor veel inwoners van Schimmert een bekend begrip. Maar er zijn ook mensen die er vraagtekens bij hebben. Helemaal als je vraagt wat die Georganiseerde Ondernemers Schimmert eigenlijk doen? Om een goede indruk te krijgen wie en wat de GOS is, hebben we bestuursvoorzitter Gé Soons gevraagd om het verhaal te vertellen.

Ondernemersvereniging GOS, al 47 jaar een begrip

Alt

De GOS is in 1972 opgericht en heette destijds voluit ‘Gezamelijke ondernemers Schimmert’. De vereniging was direct gekoppeld aan de Lozo. Dat stond voor Limburgse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers, destijds een tweede naam van MKB –Limburg. Destijds telde de GOS in hoogtijddagen ongeveer 20 leden en had, los van een sociale functie naar Schimmertse verenigingen, ook een politiek belang. Om een beeld van begin jaren 70 te schetsen: Schimmert was toen nog een zelfstandige gemeente en de beslissingen van burgemeester en wethouders (én raad) werden getoetst aan de belangen van de aangesloten ondernemers. Gé: ‘De noodzaak om met de gemeente in overleg te zijn, veranderde toen Schimmert in 1982 bij Nuth werd gevoegd. Vanaf die tijd zijn we als GOS los gekoppeld van de Lozo en zijn we verder vertegenwoordigd door OGN (Ondernemersvereniging Groot Nuth).’

Gé Soons is in 1992 aangetreden in het bestuur van de GOS (vanaf 1992 als penningmeester en vanaf 1998 als voorzitter). Gé: ‘De bijdrage voor het lidmaatschap was in de Lozo-tijd vrij hoog, wat veel ondernemers er van weerhield om zich aan te sluiten. Toen die koppeling stopte, was er duidelijk meer animo voor de GOS. Het ledental verdubbelde en de naam werd veranderd in Georganiseerde Ondernemers Schimmert.’

‘Inmiddels zijn we twintig jaar verder en is de tijd rijp om weer een vernieuwing door te voeren. Afgelopen jaren is de GOS steeds meer uitgegroeid tot ‘suikertante’ voor de verenigingen in Schimmert. Een goede, maatschappelijke ontwikkeling waar we helemaal achterstaan, maar daarmee doen we de ondernemers zelf te kort. Anno 2019 kiezen we ervoor om onze leden voor het voetlicht te brengen.
De veranderingen gaan ook gepaard met een aanpassing van de naam: Ondernemers Schimmert. De afkorting GOS hebben we gelaten, want dat is een begrip geworden, maar met Ondernemers Schimmert willen we een vertegenwoordiging zijn voor álle ondernemers van Schimmert. En we benoemen het nog maar eens: we sponsoren graag alle verenigingsactiviteiten, maar vragen ook uw solidariteit te betrachten door te kopen bij de Schimmertse ondernemers.’

Bestuur anno 2021

Alt

Jan Hermens, Erik Eurelings en Gé Soons hebben de laatste jaren de bestuurlijke scepter gezwaaid. Per 2019 versterken ook Juliëtte Hoenjet, Gabriëlle Knols en Tom Henning de gelederen onder het motto: Schimmert is ons thuis en daar zijn we trots op. Er is volop enthousiasme en dat heeft meteen zijn weerslag in het ledenaantal. Dat betekent nieuw leven en nieuw elan met onder meer een nieuwe website die als platform dient voor alles wat er leeft onder de ondernemers van Schimmert, uiteraard aangevuld met Facebook en Instagram. Maar ook bezinnen we ons op netwerkbijeenkomsten, voor álle Schimmertse ondernemers. Uiteraard met de uitnodiging om ook lid te worden.

Aantal bedrijven in Schimmert (2020)

Alt