Bezig met laden...
Alt

Welkom bij de GOS: Visie-Tatie

Het is steeds weer verrassend om te zien wat een variëteit aan bedrijven Schimmert huisvest. Neem nou het bedrijf Visie-Tatie. Nooit van gehoord, hoor ik u denken. Wij tot voorkort ook niet, reden temeer om ons oor te luister te leggen bij eigenaar Sean Vermeulen


Trichterstraat 33
6333AD Schimmert 
06-22 11 37 65
sean@visie-tatie.nl

www.visie-tatie.nl

De carrière van Sean is over diverse paden gelopen. Begonnen in de grafische wereld (techniek), zag hij al gauw een uitdaging in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering middels certificering. “Zaken keurig in (vaak wettelijke) hokjes stoppen waardoor er ruimte ontstaat om ook buiten die hokjes te kunnen denken”, zegt hij er zelf over. Een gecertificeerd bedrijf wekt vertrouwen dat aangeboden diensten volgens een verantwoorde aanpak worden aangeboden.

Enkele ingrijpende gebeurtenissen in zijn leven deden hem besluiten het roer om te gooien. Onder andere de ongeneeslijke ziekte van zijn moeder zette hem aan om de opleiding Bowen-therapie te volgen. De Bowen-therapie is een manuele techniek die werkt op het bindweefselweb dat alles in ons lichaam met elkaar verbindt. De behandeling gebeurt met de vingers of duimen met zachte druk en rolbewegingen.

Als therapeut kreeg ook hij te maken met professionalisering en kwaliteitsmanagement. De beroepsvereniging stelt eisen voor het lidmaatschap. Al snel nam hij plaats in het bestuur van zijn beroepsvereniging en zag wel brood in de verdere professionalisering van de complementaire zorg (aanvullende zorg, ook wel alternatieve zorg genoemd, op de reguliere zorg, veelal gegeven door therapeuten).

Sean: “Binnen het veld van de complementaire gezondheidszorg zijn veel ontwikkelingen gaande. Overheid en zorgverzekeraars stellen eisen om de zorg betaalbaar en veilig te houden. Wij zien dat veel therapeuten zich verder professionaliseren. De beroepsverenigingen en de koepelorganisaties stellen criteria – mede op basis van de geldende wet- en regelgeving – waar therapeuten aan dienen te voldoen. Zij ondersteunen en stimuleren therapeuten daarmee om zorg te bieden op een kwalitatief hoogstaand niveau. Visitaties zijn erop gericht om die kwaliteit en professionaliteit te bewaken en daar waar nodig te verbeteren.
Visie-Tatie staat voor onafhankelijke visitaties. Wij verzorgen visitaties in opdracht van beroepsverenigingen, maar ook op verzoek van koepelorganisaties of individuele therapeuten. Wij toetsen in eerste instantie of een therapeut voldoet aan de vereisten en richten ons daarbij voornamelijk op de bedrijfsorganisatie van het zorgverleningsproces en de praktijkvoering. Visie-Tatie wil echter meer bieden. Wij zien visitaties niet alleen als controlemechanisme, maar wij willen er met onze visitaties ook toe bijdragen dat de complementaire gezondheidszorg naar een hoger niveau wordt getild. Een visitatie moet voor alle betrokken partijen toegevoegde waarde hebben op het gebied van kwaliteit en professionaliteit. Wij noemen dat visitatie met visie”.

Inmiddels heeft Sean met zijn Visie-Tatie 13 man aan het werk die jaarlijks zo’n 900 visitaties afleggen in het hele land. Hij leidt zijn bedrijf vanuit Schimmert, waar hij zich al jaren ‘thuis’ voelt. Reden voor hem om zich aan te sluiten bij de GOS en zo zijn steentje bij te dragen aan de gemeenschap.

Alt