Bezig met laden...
Alt

Zorg met een Plus

Uw huisartspraktijk levert huisartszorg met een plus. Per 1 januari 2016 startte binnen de proeftuin MijnZorg een nieuw initiatief: PlusPraktijken OZL. Dit zijn huisartsenpraktijken die, met hulp van de zorggroep HuisartsenOZL en financiering door zorgverzekeraar CZ, innovatieprojecten gaan oppakken. Het profiel van deze PlusPraktijken sluit aan bij de huisartsenpraktijk van de toekomst. Dat is een praktijk waar patiënten zelf de regie hebben, patiënten doelmatig worden behandeld, gebruik wordt gemaakt van E-services en de huisarts de regisseur is van de zorg in de wijk. Het doel is om met de PlusPraktijken een flinke slag te maken in het halen van de triple aim doelen: een betere algemene gezondheid en kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten.


Alt

Huisartsenpraktijk Schimmert
Hoofdstraat 6
6333 BJ Schimmert (L)

045-4041215
Email
website

NHG-keurmerk

Huisartsenpraktijk Schimmert is geaccrediteerd door het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.

Accreditatie betekent dat aan praktijken een kwaliteitskeurmerk is toegekend, het NHG-keurmerk, de NHG- Praktijkaccreditering®. Dit keurmerk laat zien dat de praktijk voldoet aan de gestelde eisen en actief werkt aan het optimaliseren van kwaliteit en blijvend en systematisch werkt aan verbetering van de zorg. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen , moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënten. Daarbij is onder andere gekeken naar procedures voor gedelegeerde taken, patiënten tevredenheid, voorschrijfbeleid, controlebeleid bij chronisch zieken (COPD, diabetes, hart- en vaatziekten), hygiëne, huisvesting, inrichting, apparatuur etc.